SISTEM AUTONOM INTEGRAT DE EPURARE APE UZATE MENAJERE CU REUTILIZAREA APEI SI A NAMOLULUI

 

- SIERA-

 

CONTRACT INOVARE:   13 DPST/2013

 

 

OBIECTIVE                           ETAPE                          PARTENERI       

 

PAGINA PRINCIPALA

 

PREZENTARE PROIECT

 

Modernizarea zonelor rurale prin infiintarea de retele de alimentare cu apa, canalizare si construirea de statii de epurare, duce la oportunitatea de a utiliza apele rezultate in urma proceselor de epurare la irigarea culturilor agricole. Pentru aceasta sunt necesare metode si tehnologii care sa asigure optimizarea functionarii statiilor de epurare la un grad maxim de reutilizare a apei, cu costuri reduse, ceea ce se poate realiza prin sisteme integrate pentru epurarea apelor uzate, cu recuperarea si refolosirea atat a apelor cat si a  namolurilor bogate in nutrienti.

 

Proiectul isi propune realizarea unui sistem integrat de epurare - reutilizare apa si namol, care sa reduca costurile de exploatare a unei statii de epurare a apelor uzate, sa fie independent energetic, sa refoloseasca apa epurata si namolul rezultat din epurare, transformand statia de epurare din consumator in producator. Sistemul este destinat comunitatilor mici, de pana la    2000 LE situate  in zone fara emisar sau cu emisari fara debit permanent si va raspunde interesului clientilor de a epura apele uzate cat mai eficient, la preturi scazute,  valorificand apele epurate  si namolul rezultat in agricultura

 

 Acest sistem va fi compus din: statie de epurare mecano-biologica cu namol activ si iazuri de stabilizare biologica, instalatie de producere si stocare energie fotovoltaica, sera pentru refolosirea apei si a namolului si instalatie de automatizare si control a sistemului.

 

Statia de epurare mecano-biologica cu namol activ si iaz de stabilizare biologica va fi compusa din trepta de epurare  mecanica,  treapta de epurare naturala de tip iaz biologic,  treapta de epurare biologica cu namol activ si  si o treapta de deshidratare namol.

Instalatia de producere si stocare energie fotovoltaica va alimenta statia de epurare si sera cu energie electrica. Ea va fi formata din panouri solare fotovoltaice, ce acopera o suprafata de cca. 75 mp, cu o putere instalata totala de 10 kW.

Serele pentru refolosirea apei si a namolului vor utiliza 75...100% apa epurata si 100% namol, pe o suprafata de 400...2000 mp, pentru a produce plante ornamentale sau tehnice. Sistemul autonom de epurare va  functiona in mod continuu, fiind complet automatizat.

 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, conform Planului de realizare, sunt necesare 5 etape: 2 etape de cercetare industriala, 3 etape de dezvoltare experimentala, cuprinzand si activitati de analiza tehnico-economica. Sunt cuprinse si activitati de transfer tehnologic si valorificare a rezultatelor si activitati suport de sustinere si promovare a activitatilor si rezultatelor cercetarii.  

Proiectul se va  finaliza prin realizarea si experimentarea unei instalatii pilot pentru o localitate de 500 locuitori echivalenti.

 

Implementarea proiectului contribuie la optimizarea proceselor de epurare mecano-biologica, dezvoltarea unor surse independente/alternative de alimentare cu energie electrica, utilizarea potentialului fertilizant al apelor uzate si a namolului rezultat,  eliminarea pomparilor apelor uzate  intre diferite localitati izolate si prevederea de sisteme proprii de colectare/epurare /utilizare la fertirigare  in localitati fara emisari.

 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

·         realizarea unui sistem inovativ pentru epurarea apelor uzate rezultate din  colectivitati umane (sate, unitati turistice, etc) de mici dimensiuni in conditii de costuri de investitie si exploatare reduse;

·         elaborare tehnologie independenta din punct de vedere energetic, de epurare artificiala/naturala a apelor uzate de la mici colectivitati umane;

·         evaluarea impactului utilizarii tehnologiilor de epurare naturale asupra mediului (ape freatice, ape de suprafata) si recomandari privind masuri necesare reducerii poluarii;

·         Stabilirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate care sa poata fi utilizate la irigarea unor culturi agricole cu respectarea celor mai bune practici agricole si a normelor tehnice de integrare in mediu, in scopul valorificarii potentialului fertilizant al apei menajere.

Obiective specifice

·         optimizarea proceselor de epurare mecano-biologica;

·         asigurarea unor surse independente/alternative de alimentare cu energie electrica;

·         utilizarea potentialului fertilizant al apelor uzate (continut de azot si fosfor) si a namolului  la irigarea  si fertilizarea unor culturi  agricole;

·         eliminarea pomparilor apelor uzate  intre diferite localitati izolate si prevederea de sisteme proprii de colectare/epurare/utilizare la fertirigare  in localitati fara emisari.

 

ETAPE

 

 Proiectul cuprinde urmatoarele faze de lucru:

Etapa I:

Studiu de solutie pentru  reducerea costurilor de exploatere  a statiei de epurare a apelor uzate si tehnici de integrare in mediu a apei epurate si a namolului

 

Activitati:

I.1. Elaborarea studiului de solutie tehnica pentru sistemul integrat de epurare-refolosire a apei si namolului

 

Raport de faza: (rezumat)

 

Manifestari stiintifice:

            - SISTEM INTEGRAT AUTONOM DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE CU REUTILIZAREA APEI ŞI A NĂMOLULUI - Crăciun Mircea, Ignat Daniela, Berkesy Corina, Vlad Grigore, Suciu Liviu, Valer Turcin, Bartha Sandor -Simpozionul National  „Environment & Progress”- „Prin educatie pentru mediu!” – Cluj Napoca 25 oct. 2013

 

Etapa II :

Realizare model functional al sistemului  integrat autonom de epurare cu refolosire a apei si namolului. Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica. Proiectare instalatie pilot.

Activitati:

 II.1. Proiectare model functional

 II.2. Realizare model functional al sistemului integrat  autonom

 II.3. Experimentare  model  functional al sistemului integrat de epurare-refolosire

 II.4. Elaborarea referentialului  initial

 II.5. Prezentarea si demonstrarea funcţionalitatii  sistemului integrat de epurare-refolosire

 II.6. Analiza tehnico-economica

II.7. Proiectare instalatie pilot

 II.8. Elaborare studiu de fezabilitate

 II.9. Identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala

 II.10. Activitati de diseminare 

Raport de faza: (rezumat)

 

Manifestari stiintifice:

 1.SIMPOZION - “Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” 18TH – 19TH SEPTEMBER 2014, CLUJ-NAPOCA

TITLUL LUCRARII: Analiza privind epurarea biologica a apelor uzate cu concentratii ridicate de azot amoniacal

AUTORI: Mircea CRĂCIUN, Grigore VLAD, Daniela IGNAT, Vasile CIUBAN, Corina BERKESY- S.C. ICPE Bistrita S.A. – Bistriţa, 7 Parcului St., +40263210938,icpe@icpebn.ro, www.icpebn.ro

 2. Conferintă Energie durabilă, Universitatea din Braşov, 6-8 Noiembrie 2014

TITLUL LUCRARII : Energetically modeling of autonoms photovoltaic solar energy conversion system integrated in small scale wastewater treatment plant for isolated rural area

AUTORI: Sandor BARTHA, Lucian DEMETER, Bogdan ONOSE, Valer TURCIN, Viorel URSU- SC ICPE SA Bucuresti

 3. Prezentare proiect în cadrul revistei EEA - Electrotehnică, Electronică, Automatică nr. 4/2014, revistă clasificată B+ de CNCSIS

Etapa III :

Realizare si experimentare instalatie pilot.

Activitati:

III.1. Realizare  instalatie pilot

III.2. Experimentare instalatie pilot

III.3. Validare instalatie pilot

III.4. Elaborare manual de prezentare a tehnologiei si instalatiei pilot

III.5. Elaborare/ definitivare  referential

III.6. Certificare sistem integrat autonom

III.7. Activitati de diseminare

 

Raport de faza(rezumat)

 

Manifestari stiintifice:

1. Publicare articol in revista AES BIOFLUX, Volume 7(2)/2015TITLUL LUCRARII: Analysis concerning the biological treatment of wastewater with high concentrations of ammonia nitrogenAUTORI: Ioan Mircea Crăciun, Grigore Vlad, Daniela Ignat, Vasile Ciuban, Corina M. Berkesy

S.C. ICPE Bistriţa S.A., Bistrita, Romania.

2. Simpozion EV 2015- „Electric Vehicle 2015” , SWIC 2015-„Solar and Wind International Conference” (SWIC),, Icpe 65, Bucuresti, 1-3 Octombrie 2015TITLUL LUCRARII -„Sistem integrat autonom pentru epurarea apelor uzate menajere cu reutilizarea apei și a nămolului”,

AUTORI: Valer TURCIN, Gabriel VĂTĂŞELU3. Salonul cercetarii romanesti (14-17 Octombrie ) in cadrul TIB 2015

Poster: Instalaţie de producere şi stocare energie fotovoltaică 14kWp

AUTORI: Gabriel Vataselu, Mihai Hanek, Valer Turcin

4. Simpozion national cu participare internationala - “ENVIRONMENT & PROGRESS” 30 octombrie 2015 Cluj NapocaPoster: SURVEILLANCE OF DOMESTIC SEWAGE TREATMENT WITHIN THE SIERA SYSTEM

AUTORI: CRĂCIUN Mircea, CIUBAN Vasile, IGNAT Daniela, BERKESY Corina, VLAD Grigore, SUCIU Liviu, VALER Turcin- S.C. ICPE Bistriţa S.A., ICPE– Centru 55. Publicare articol in revisa ECOTERA 2015, Volume 12, Issue 3

TITLUL LUCRARII: Autonomous integrated system for domestic wastewater treatment by reusing water and sludge

AUTORI: Mircea Craciun, Daniela Ignat, Vlad Grigore, Suciu Liviu, Corina Berkesy, Valer Turcin, Bartha Sandor - S.C. ICPE Bistrita S.A., Bistriţa, Romania; ICPE – Centre 5 Bucharest, Romania

PARTENERI

 

CO - SC ICPE BISTRITA SA, cu sediul in Bistrita, str. Parcului nr. 7, tel: 0263-210.938, fax: 0263-210.938, e-mail: icpe@icpebn.ro  responsabil de proiect: Mircea Craciun

P1-SC ICPE BUCURESTI SA, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii, nr.313,                       tel. 0215893300, fax. +40215893434, e-mail office@icpe.ro, web site http://www.icpe.ro, responsabil de proiect partener :  Valer Turcin

P2 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI- Centrul de Cercetari si Expertizari Eco-Metalurgice ( UPB-CCEEM), cu sediul Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr.313, sector 6, tel: 021/3169564, fax: 021/3169564, e-mail ecomet@ecomet.pub.ro, Web site: http://www.ecomet.pub.ro, responsabil de proiect partener: Cristian Predescu