Proiect: 8 PTE/2016 etapa III

Proiect: 8 PTE ⁄ 2016
Titlu proiect: DEPOLUAREA APELOR CU CONŢINUT DE COMPUŞI ORGANICI GREU BIODEGRADABILI (DISRUPTORI ENDOCRINI) PRIN PROCESE DE OXIDARE AVANSATĂ UTILIZÂND CATALIZATORI INOVATORI
Acronim: OXYDEP


REZUMATUL ETAPEI III: DEMONSTRAREA EFICIENŢEI TEHNOLOGIEI ȊN MEDIU INDUSTRIAL


TERMEN DE REALIZARE: 30 septembrie 2018


Cuvinte cheie: disruptori endocrini, catalizatori inovatori, tehnologii şi sisteme pentru depoluarea şi tratarea apei


Ȋn cadrul acestei etape au fost derulate activităţi ȋn scopul demonstrării eficienţei ȋn mediul industrial a tehnologiei de depoluare a apelor cu conţinut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini).

Tehnologia permite o categorie largă de aplicaţii în domeniul tratării apelor, atât reziduale cat şi potabile, în funcţie de aplicaţie putând fi configurata pentru: tratarea apelor reziduale industriale în vederea epurării sau  recirculării în scop tehnologic, integrarea în trepte de epurare clasice pentru eliminarea poluanţilor organici nebiodegradabili şi creşterea gradului de biodegradabilitate, decontaminarea apei provenind din surse  contaminate şi utilizate pentru producerea apei potabile, utilizarea în situaţii de urgenţă sau situaţii de hazard.

Activitaţile derulate ȋn aceasta etapă au fost :

  1. 1.Realizare prototip
  2. 2.Experimentări prototip ȋn vederea optimizării parametrilor de funcţionare
  3. 3.Demonstrarea eficienţei tehnologiei implementate ȋn mediul industrial, prin caracterizarea apelor post tratament
  4. 4.Caracterizarea materialelor catalitice post tratament
  5. 5.Elaborare specificaţie tehnica finală
  6. 6.Diseminarea rezultatelor

S-a realizat prototipul modulului de depoluare, care a fost montat ȋn cadrul Staţiei Municipale de Tratare a Apei Bistriţa, unde a fost testat in condiţii reale de funcţionare pe probe de apa din fluxul tehnologic de tratare.

Fluxul tehnologic aferent modulului de depoluare a apelor cu conţinut de compuși organici greu biodegradabili include trepte de contact apă-ozon și reactorul catalitic, urmat de filtrul de adsorbţie. Acest modul este  configurat ȋn așa fel ȋncȃt să poată fi operat atȃt cu pat catalitic imobilizat, cȃt și ȋn mediu fluidizat. Modulul poate funcţiona atȃt ȋn regim INPUT-OUTPUT cȃt și ȋn regim de recirculare.

Demonstrarea eficienţei tehnologiei a fost facută prin caracterizarea apelor pre și posttratament. Viabilitatea acesteia a fost evaluată, de asemenea, prin caracterizarea materialelor catalitice ȋnainte și după etapa de  tratare a apei. Diseminarea rezultatelor , ȋn faza finală, a fost realizată prin publicarea a 6 articole ȋn jurnale cotate ISI și prin prezentarea unor lucrări la 5 conferinţe internaţionale.

Prototipul modulului de depoluare a apelor cu conţinut de compuși organici greu biodegradabili ȋn cadrul Staţiei Municipale de Tratare a Apei- Bistriţa

 

ModulOxydep