Proiect: 7 PTE/2016 etapa III

Proiect: 7 PTE/2016
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0060

Titlu proiect: SISTEM INOVATIV PENTRU EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE UTILIZAND  MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE

Acronim: SIMAG


Etapa III: Demonstrarea eficienței tehnologiei la scară industrială (TRL6). Studiu de fezabilitate

TERMEN DE REALIZARE: 30 septembrie 2017

Cuvinte cheie: modul magnetic, particule NspFe, epurare apă industrială


În cadrul etapei a III-a aferente contractului de cercetare „SISTEM INOVATIV PENTRU EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE UTILIZÂND MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE”, s-a realizat execuţia prototipului  sistemului inovativ de epurare a apelor uzate de către CO-SC ICPE-BISTRITA SA, care are experienţă în tratarea şi epurarea apelor, prototip care a fost instalat la o societate comercială care se ocupă cu acoperiri galvanice, partenerul P2 SC BETAK SA, unde a fost testat şi validat pe baza analizelor apelor pre şi post tratament. Analiza apelor pre şi post tratament a fost realizată de CO-SC ICPE-BISTRITA SA împreună cu partenerul P1 -UPB ECOMET Bucureşti, asistaţi de către personalul de specialitate al P2 SC BETAK SA. De asemenea, în cadrul activităţilor din cadrul etapei, s-a depus cererea de brevet şi sau realizat studiul de fezabilitate şi  specificaţia tehnică.

Lucrările desfăşurate în acestă etapă din cadrul proiectului au acoperit următoarele direcţii:

 • Activitatea 3.1 Execuție prototip
 • Activitatea 3.2 Testare prototip
 • Activitatea 3.3 Demonstrarea eficienței tehnologiei prin caracterizarea apelor pre şi post tratament
 • Activitatea.3.4 Elaborare specificaţie tehnică
 • Activitatea.3.5 Studiu de fezabilitate
 • Activitatea 3.6 Protejarea drepturilor de proprietate
 • Activitatea 3.7 Diseminare


Modulul SIMAG adică “SISTEM INOVATIV PENTRU EPURAREA APELOR UZATE
INDUSTRIALE UTILIZAND MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE” rezultat în
cadrul proiectului PTE 7/2016 realizează o epurare avansată a apei uzate industriale.
Modulul SIMAG se compune din:

 • •Treapta de tratare electrochimică (treapta de pre-oxidare-reducere) şi de neutralizare a pHului (dozarea de soluţie de hidroxid de sodiu şi omogenizarea soluţiei într-o coloana de aerare, după care se măsoară pH-ul acesteia; hidroxidul are dublu rol, de neutralizare şi de coagulant; camera de electroliza si sursa de generare a curentilor pulsatorii);
 • •Treapta de decantare a metalelor dizolvate în apă, care realizeaza limpezirea si eliminarea suspensiilor din apa, prin adăugarea suplimentară de coagulant, floculant şi polielectrolit în decantorul lamelar, nămolul  rezultat la baza acestuia fiind preluat şi compactat într-un filtru cu saci;
 • •Treapta de finisare unde se realizează dozarea şi amestecarea apei decantate cu nanoparticule de NspFe la suprafaţa cărora adera metalele rămase în apă după treapta de decantare şi modulul magnetic de reţinere (recuperare) a nanoparticulelor de NspFe şi reutilizarea acestora;
 • •Tabloul de automatizare şi senzori.

 

 

ModulSimag

 

 

Modulul SIMAG a fost instalat la o societate comerciala din domeniul industriei galvanizarii unde a fost testat si validat. Până în acest moment aceste ape uzate provenite de la agentul economic unde a fost amplasat prototipul SIMAG erau preluate pentru procesare de către o firmă specializată în domeniu. Din acest moment apele se epurează la faţa locului, după care se reutilizează în  proces, rezultând o diminuare a consumului de apa, a cheltuielilor de epurare a acestora şi tot odată a riscului de poluare a mediului prin deversarea acestora în reţeaua de canalizare.