Proiect: 7 PTE/2016 gen

Titlu proiect: SISTEM INOVATIV PENTRU EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE UTILIZAND MATERIALE MAGNETICE NANOSTRUCTURATE

Acronim: SIMAG

CUVINTE CHEIE: apă uzată, nanoparticule NspFe, modul magnetic, metale grele

 

Parteneri

SC I.C.P.E. BISTRIȚA SA – Coordonator

UPB-ECOMET– Partener P1

 

SC BETAK SA – Partener P2

 

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

  • - Transferul rezultatelor CDI ale UPB-ECOMET în domeniul epurării apelor uzate, rezultate obținute în urma demonstrării dublei funcționalități a unui modul  agnetic testat în laborator și utilizat pentru adsorbția ionilor metalici din sisteme apoase la ICPE Bistrița, agent economic, cu tradiție în proiectarea,  instalarea și automatizarea stațiilor de epurare, care va oferi posibilitatea comercializării în viitor a acestui modul magnetic adaptat in fluxul de epurare apei
  • - realizarea unui sistem inovativ pentru epurarea apelor uzate industriale cu conţinut ridicat de metale grele care utilizează ca material de reținere a contaminanților particule  agnetice nanostructurate de fier, sub formă oxidică. Prin aplicarea acestui procedeu de tratare a apei se obţine reciclarea apei şi recuperarea poluanţilor din apă cu valoare economică;
  • - Tehnologia are ca scop realizarea unei instalaţii de epurare a apei provenite din procesul industrial cu recuperarea zincului şi altor metale şi recircularea apei, instalaţie ce conţine un modul magnetic care va fi implementată la SC Betak SA Bistrita – P2, societate care se ocupă cu acoperiri galvanice.
  •  
  • Etapele de derulare a proiectului

Etapa I - Stabilire solutie tehnica modul magnetic cu dubla functionalitate pentru operarea in conditii reale. Termen de realizare: 20.11.2016

Etapa II - Testare soluţie tehnică pentru validarea modulului magnetic funcţional cu dublă funcţionalitate la scară redusă, cu reproducerea prin similitudine a condiţiilor reale cu funcţionare. Termen de realizare: 30.12.2017

Etapa III - Demonstrarea eficientei tehnologiei la scara industriala. Sudiu de fezabilitate. Termen de realizare 30.09.2018

Avantajele noii tehnologii sunt:

- să reducă costurile de exploatare a unei staţii de epurare prin faptul că se reduc consumurile de reactivi chimici industriali, deoarece nanoparticulele NspFe sunt recuperate şi reutilizate

- să crească bunăstarea populaţiei locale, să reducă consumul de apă potabilă prin reutilizarea acesteia în procesul de fabricaţie,

Rezultate estimate

Studiu soluție tehnică, proiectare si realizare model functional, referential initial, caiet de sarcini, teste laborator, rapoarte de incercare, proiectare, realizare si validare prototip, studiu de fezabilitate, cerere de brevet.

 

Rezumat etapa I

Rezumat etapa II

Rezumat etapa III