Proiect: 27 PTE/2016

Instalație modulară automatizată cu eficiență energetică ridicată pentru îmbunătățirea randamentelor la altoire a plantelor horticole lemnoase cu înmulțire dificilă

Acronim: INCA

Parteneri

SC I.C.P.E. BISTRIȚA SA – Coordonator
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - SCDP VÂLCEA – Partener P1
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI –  Partener P2

Abstract

Proiectul are ca scop creșterea competitivității operatorului economic S.C. ICPE Bistrița SA, pe baza unui parteneriat cu Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea și Universitatea POLITEHNICA din București – ECOMET, în vederea eficientizării producerii materialului săditor, din categorii biologice superioare din sectorul horticol cu dificultăți majore la înmulțire, prin realizarea unei instalații modulare automatizate, cu ajutorul căreia se îmbunătățesc randamentele la altoire. Instalația va realiza microclimatul necesar printr-un control  deplin  asupra  tuturor  factorilor  care  concură  la procesul de calusare în zona de altoire.  Instalația se bazează pe metoda „HOT CALLUSING” (calusarea la cald) și permite stimularea calusării doar la nivelul zonei de altoire, prin realizarea unei temperaturi optime, folosind ca sursă de căldură energia electrică,  în timp ce restul plantei ramâne în repaus vegetativ.
Instalația de calusare se va realiza într-un container cu temperatură și umiditate controlată, având următoarele componente principale:
- modul de calusare - realizează încălzirea locală a zonei de îmbinare a simbionților;
- modulul electric de climatizare și ventilație - realizează menținerea temperaturii și umidității din container;
- modul de automatizare - controlează și monitorizează întreaga instalație;
- alte echipamente necesare racordării la alimentarea cu energie electrică.

Etapele de derulare a proiectului

  1. Stabilire soluție tehnică, proiectare, realizare și experimentare model funcțional instalație de calusare modulară automatizată cu sursă de încălzire electrică   (TRL 5)
    Termen de realizare: 20.12.2017
  2. Realizare și testare prototip instalație de calusare la cald  (TRL 6)
    Termen de realizare: 30.09.2018

Rezultate estimate

Studiu soluție tehnică, proiectare, realizare și experimentare model functional, proiectare, realizare, experimentare și validare prototip, studiu de fezabilitate tehnică, depunere cerere de brevet

Rezumat etapa 1

Rezumat etapa 2