Proiect: 8 PTE/2016

Titlu proiect: DEPOLUAREA APELOR CU CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI GREU BIODEGRADABILI (DISRUPTORI ENDOCRINI) PRIN PROCESE DE OXIDARE AVANSATA UTILIZAND CATALIZATORI INOVATORI

Acronim: OXYDEP

Cuvinte cheie: disruptori endocrini, catalizatori inovatori, tehnologii si sisteme pentru depoluarea si tratarea apei.

Parteneri

SC I.C.P.E. BISTRIȚA SA – Coordonator

Universitatea din București – Partener P1

INCDCP-ICECHIM – Partener P2

Obiectivele generale ale proiectului si avantajele noii tehnologii sunt:

• O abordare noua a proceselor de oxidare avansata (AOP), in scopul reducerii consumului energetic, obtinerii unei mineralizari cat mai completa a poluantilor, transformand astfel AOP-ul intr-un proces transferat cu succes la nivel industrial. Abordarea implica utilizarea unor catalizatori inovativi in procese de ozonizare catalitica, avand drept rezultat reducerea costurilor de operare, a costurilor de capital, cresterea performantelor de mediu si a eficientei energetice a procesului de depoluare.

• O optimizare a catalizatorilor sintetizati (prin studierea atat a materialelor suport optime cat si a componentei active), atat pentru alinierea tehnologiei cu cele mai recente studii la nivel mondial, cat si pentru a asigura un transfer incununat de succes catre agentul economic.

• Abordarea unei categorii largi de aplicaţii în domeniul tratării apelor, atât reziduale cat şi potabile, în funcţie de aplicaţie putând fi configurata pentru: tratarea apelor reziduale industriale în vederea epurării sau recirculării în scop tehnologic, integrarea în trepte de epurare clasice pentru eliminarea poluanţilor organici nebiodegradabili şi creşterea gradului de biodegradabilitate, decontaminarea apei provenind din surse contaminate şi utilizate pentru producerea apei potabile, utilizarea în situaţii de urgenţă sau situaţii de hazard.

Etapele de derulare a proiectului

Etapa I - Activitati preliminare pentru validarea tehnologiei de laborator la nivel industrial. Termen de realizare: 15.12.2016

Etapa II - Validarea in mediul industrial a tehnologiei propuse. Termen de realizare: 15.12.2017

Etapa III - Demonstrarea eficientei tehnologiei in mediu industrial. Termen de realizare: 30.09.2018

Rezultate estimate

Studiu soluție tehnică, realizare model functional, referential initial, teste laborator, rapoarte de incercare, proiectare, realizare si validare prototip, studiu de fezabilitate, cerere de brevet.

Rezumat etapa I

Rezumat etapa II

Rezumat etapa III