Tratare ape

Tratarea apei este un proces tehnologic complex destinat asigurării unor debite de apă  de calitate corespunzătoare pentru diferite categorii de utilizare: ape potabile, ape pentru uz industrial şi pentru aplicaţii speciale, ape din piscine publice şi spaţii recreaţionale. Procesele tehnologice de tratare a apei sunt procese tehnologice complexe care pot să includă trepte de tratare de natură fizică, chimică şi biologică- în general combinate, în funcţie de calitatea sursei de apă şi destinaţia apei tratate.

Oferim soluţii “la cheie”, incluzând: studii de caz, studii de fezabilitate, proiectare tehnologică şi constructivă a staţiilor de tratare a apei, furnizare de echipamente, montaj, punere în functiune, testări,  asistenţa tehnică şi instruirea personalului de deservire, pentru următoarele categorii de staţii şi sisteme de tratare a apei: 

  •     -Staţii şi sisteme de tratare a apei potabile;
  •     -Staţii şi sisteme de tratare a apei destinată uzului  industrial;
  •     -Staţii şi sisteme de tratare a apei din piscine publice şi spaţii recreaţionale;

 

Sistemele  noastre  funcţionează complet automat, fiind prevăzute cu interfeţe specifice de transmisie a datelor la distanţă, cu posibilitate de integrare în medii SCADA complexe, la nivel local sau regional.

Considerăm  drept o prioritate utilizarea unor tehnologii moderne şi eficiente cu un adaos minim de reactivi chimici de tratare, prin implementarea unor  trepte de tratare de ultima generaţie. Acestea utilizeaza metode de tratare bazate în principal pe generarea agenţilor oxidanţi de tratare la locul aplicaţiei (generatoare de ozon, generatoare electrochimice de radicali -OH, sisteme de tratare cu radiaţie UV)