Ozonotehnologii și oxidare avansată

Ozonul (O3)

         Ozonul, cu formula chimica O3,  este unul dintre cei mai puternici compuşi oxidanţi cunoscuţi, avantajele utilizării acestuia la scară industrială fiind  date de eficienţa  ridicată  de oxidare şi dezinfecţie, posibilitatea de a fi produs direct la locul aplicaţiei, impactul  redus asupra mediului şi  sănătăţii umane prin eliminarea unor compuşi secundari de reacţie prezenţi în cazul utilizării unor tehnologii clasice ce utilizează extensiv clorul.

 

 Procese de oxidare avansată

Procesele de oxidare avansată- AOP (Advanced Oxidation Processes) sunt  procese de oxidare ce implică acţiunea  speciilor  înalt reactive de radicali liberi (cel mai adesea radicali -OH),  a caror acţiune duce la degradarea quasicompletă (până la mineralizare)  a unor compuşi chimici organici  refractari  proceselor de degradare oxidativă obişnuită. În ultimele două decenii, procesele  de oxidare avansată au fost şi sunt intens studiate, fiind aplicate în special în domeniul depoluării şi tratării apelor, al dezinfecţiei şi decontaminării aerului din incinte, precum şi în domeniul medical sau al materialelor avansate cu proprietăţi de  „autocurăţire” şi proprietăţi bactericide (cu aplicaţii în medicină, construcţii, industrie textilă, etc.).

Procesele de oxidare avansată sunt generate prin acţiunea simultană, sinergică, a unor procese individuale ce implică utilizarea ozonului (O3), a radiaţiilor UV, a peroxidului (H2O2), a proceselor electrochimice, a câmpurilor ultrasonice (US), sau a proceselor de tip Fenton. Procesul de descompunere a ozonului dizolvat în mediu apos poate fi considerat, de asemenea, un proces de oxidare avansată primar.

 

Aplicații tehnologice ale ozonului

Tratarea apei:

-Eliminarea Fe, Mn, As,

-Degradarea compuşilor organici toxici din apa potabilă şi apa recirculată din piscinele publice şi spaţiile recreationale

-Dezinfecţia avansată a apei potabile şi a apei recirculate din piscine

-Tratarea apei din bazinele fermelor piscicole

Epurarea apei:

-Dezinfecţia apei epurate cu ozon, în treapta terţiară, dezinfecţia apelor reziduale din unităti sanitare

-Oxidarea compuşilor organici cu potenţial toxic în vederea creşterii gradului de biodegradabilitate

-Epurarea apelor reziduale industriale în vederea recuperării apei tehnologice uzate.

 

Industria alimentară

-Eliminarea Fe, Mn, As, dezinfecţia  liniilor de producţie şi a liniilor de îmbuteliere

-Procese de dezinfecţie şi condiţionare a capacităţilor de producţie şi stocare în industria vinului, a berii şi a băuturilor răcoritoare.

Procesarea produselor

-Procesare a legumelor şi fructelor în stare proaspătă

-Dezinfecţie şi condiţionare a liniilor de procesare şi producţie pentru produse de origine animală

-Procese de ambalare

Depozitare şi condiţionare

-Dezinfecţia ecologică a suprafeţelor şi a volumelor  de depozitare prin utilizarea ozonului dizolvat în apă sau a ozonului gazos

-Dezinfecţia capacităţilor de transport (platforme, containere, spaţii frigorifice)

-Procese de condiţionare şi dezinfecţie în depozitele  cu temperatură şi atmosferă controlată (depozite frigorifice, spaţii de depozitare a fructelor şi legumelor)

 

Aplicații speciale

-Producerea apei ultrapure cu aplicaţii în domeniul analitic, domeniul sanitar şi în industrie

-Tratarea apelor recirculate de răcire în industria energetică

-Domeniul medical: dezinfecţia incintelor, a suprafeţelor şi a echipamentelor, tratamente medicale  complementare