Servicii

SC ICPE BISTRIŢA SA OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII:

STUDII DE FEZABILITATE

 • - efectuează studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate şi documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii conform HG 28 din 9.01.2008


PROIECTARE STAŢII DE EPURARE

 • - elaborează proiecte pentru staţii de epurare ape uzate menajere pe baza datelor de proiectare primite de la beneficiari – locuitori echivalenţi, debite, încărcări;
 • - elaborează proiecte pentru staţii de epurare  industriale pe baza datelor furnizate de beneficiari completate de analize efectuate în laboratorul propriu;
 • - elaborează tehnologii de epurare pe baza studiilor de tratabilitate efectuate în laboratorul propriu.

 

EXPERTIZARE STAŢII DE EPURARE EXISTENTE

 • - evaluează starea tehnică a echipamentelor şi a proceselor care se desfăşoară în staţii de epurare care nu epurează apa la nivelul cerut şi găseşte soluţii pentru îmbunătăţirea proceselor sau retehnologizare.


PUNERE ÎN FUNCŢIUNE  STAŢII DE EPURARE

 • - pune în funcţiune echipamentele şi face reglajele care se impun pentru buna funcţionare a proceselor de epurare;
 • - testează diferiţi coagulanţi şi floculanţi şi stabilesc dozele optime pentru tratamentele chimice care se impun;
 • - urmăreşte procesele biologice până la amorsarea staţiilor şi reglează procesele de aerare şi recirculare pentru funcţionarea în regim normal a staţiilor;
 • - optimizează funcţionarea procesului de aerare cu scopul de a reduce consumul de energie electrică;
 • - elaborează manuale de funcţionare ale staţiilor de epurare;
 • - instruieste personalul care va deservi staţiile de epurare.