Staţii de epurare ape uzate industriale

Tehnologia de epurare se realizează în funcţie de caracteristicile apelor uzate rezultate în urma activităţii industriale şi de locul de deversare (reţea de canalizare stradală sau emisar). Pentru activităţi existente datele de proiectare se aleg împreună cu beneficiarul pe baza calităţii şi cantităţii apelor uzate tehnologice. Pentru activităţi noi datele de proiectare se aleg împreună cu beneficiarul pe baza tehnologiei propuse ţinând cont de reglementările legale şi de situaţii similare existente în domeniu.

În funcţie de calitatea apei la intrare tehnologia de epurare se proiectează şi se execută în mai multe trepte: mecanică, chimică sau electrochimică, biologică.

Staţii pentru ape cu mare încărcare organică provenite din industria alimentară

Apele uzate rezultate de la abatoare, fabrici de prelucrare a cărnii şi fabrici de prelucrare lapte conţin cantităţi ridicate de grăsimi şi concentraţii mari de substanţe organice biodegradabile. Tehnologia de epurare cuprinde o separare mecanică şi fizico-chimică a suspensiilor din apa uzată şi o epurare biologică în două trepte, cu nămol activ.

Apa uzată separată de solidele în suspensie este egalizată şi separată de grăsimi prin flotaţie, după care apa intră în treapta de epurare biologică constituită din bazine succesive de epurare în două etape urmate de o decantare secundară.

Nămolul activ în exces şi nămolul rezultat de la flotaţie este dirijat într-un îngroşător de nămol şi de aici preluat şi deshidratat. Apa epurată este deversată după ce trece printr-o treaptă de sterilizare (opţional) şi măsurare a debitului.
diag_statii_ind_alim_400

Tehnologia de epurare se adaptează în funcţie de caracteristicile apei uzate şi de cerinţele de deversare (în canalizare sau în emisar).

Staţii de epurare pentru ape  din industria textilă

Apele uzate rezultate în industria textilă conţin solide în suspensie sub formă de fibre, coloranţi, substanţe extractibile şi alcalinitate sau aciditate variabilă.

Tehnologia de epurare a apelor reziduale pentru ape  încarcate cu fibre şi pH variabil se compune dintr-o treaptă fizico-chimică, o treaptă mecanică cu filtre sub presiune, o treaptă de corecţie pH şi o treaptă biologică cu nămol activ.

Tehnologia de epurare pentru ape cu coloranţi se compune din omogenizare, electrocoagulare, coagulare-floculare, separare prin flotaţie şi o treaptă biologică secundară cu nămol activ.

Apa epurată este  decantată şi evacuată în emisar sau în reţeaua de canalizare externă. Nămolul activ este recirculat în treapta biologică.


diag_statii_ind_textila_400


Staţii de epurare pentru ape cu încărcare organică redusă şi încărcare în suspensii ridicată (industria hârtiei)

Tehnologia de tratare a apelor reziduale se compune dintr-o separare fizică şi chimică a suspensiilor din apa uzată, o epurare biologică cu nămol activ, dezinfecţia apei cu ozon şi reutilizarea apei după o treaptă de filtrare sub presiune.

Apa uzată este pompată în bazinul de amestec unde se dozează reactivi de floculare, după care intră în decantorul primar unde se separă suspensiile. Apa tratată este pompată în treapta biologică iar nămolul primar este pompat în îngroşător. Treapta biologică poate funcţiona în regim continuu cu recircularea nămolului activ sau în regim secvenţial (SBR) fără recircularea nămolului activ. Apa epurată este trimisă după dezinfecţia cu ozon şi filtrare în bazinele de stocare pentru a fi reutilizată în procesul de producţie, iar excesul, prin căminul de măsurare a debitului, în emisar.
   

diag_statii_ind_hartie_400


Avantaje: recuperează până la 80% din apa epurată pentru  apa de proces şi rezerva de incendiu. Se reduc cantităţile de poluant evacuate în emisar. Nămolul din staţia de epurare se deshidratează în comun cu nămolul rezultat în procesul tehnologic, pe instalaţii de deshidratare cu filtru presă.