Epurare ape uzate


Epurarea apelor uzate constituie ansamblul tuturor procedeelor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, prin care este redusă încărcarea apelor cu substanţe poluante: organice sau anorganice şi bacterii. Rezultatul este obţinerea unor ape curate, cu grade de purificare diferite, în funcţie de tehnologiile şi echipamentele folosite precum şi reziduurile separate sub forma solidă și nămoluri.
În domeniul epurării apelor uzate menajere și industriale  activitățile societății noastre sunt următoarele:

  • - servicii de consultanță;
  • - elaborare tehnologii de epurare;
  • - realizare studii de fezabilitate;
  • - elaborarea de proiecte tehnice;
  • - retehnologizări ale stațiilor existente;
  • - executii stații de epurare noi;
  • - expertize tehnice;
  • - realizare de instalații și echipamente pentru epurarea apelor uzate;
  • - punere în funcțiune stații de epurare și aducerea la parametri a apei de ieșire;
  • - instruire operatori pentru stații de epurare.

 

Tehnologiile elaborate de societatea noastră includ procese de epurare fizico-chimice  și  biologice cuprinzând următoarele tipuri de epurare:

Epurarea mecanică are drept scop îndepărtarea solidelor sedimentabile şi a celor flotante sau semiflotante indiferent de natura lor organică sau anorganică. Metodele tipice utilizate la acest nivel sunt separarea gravitaţională – decantarea şi flotaţia. Eficienţa de îndepărtare atinge 40 – 60% la îndepărtarea suspensiilor solide, circa 30% a încărcării organice exprimate în CBO5, fără a reuşi reducerea compuşilor pe bază de azot sau fosfor.

Epurarea biologică are ca obiective îndepărtarea substanţelor organice solubile, în stare coloidală sau de suspensii fine care nu ar putea fi reţinute în treapta fizică şi a celor adăugate special precum nămolul activ. Procesele biologice de epurare se bazează pe activitatea metabolică a unor grupe de microorganisme care mineralizează substanţele organice până la dioxid de carbon şi apă. Eficienţa de separare este de 80 – 90% pentru încărcarea organică exprimată în CBO5, circa 10% pentru compuşii pe bază de azot şi fosfor.

Epurarea avansată are ca scop îndepărtarea compuşilor pe bază de azot şi fosfor, care contribuie la eutrofizarea bazinelor naturale, dar şi a altor poluanţi specifici existenţi în masa de apă în suspensie şi a nămolului activ în procesul de aerare extinsă. Indepărtarea fosforului prin procesul chimic de precipitare-coagulare-floculare conduce la reducerea acestuia cu 80-90%.  Eliminarea compuşilor pe bază de azot prin procesul biologic de nitrificare – denitrificare poate atinge un randament de 90%.

Dezinfectia apei epurate are ca scop distrugerea germenilor patogeni și poate atinge eficienta de 98 – 99%.  Se realizează cu clor, dioxid de clor, ozon sau radiaţii UV.

Tehnologiile aplicate prezintă o flexibilitate ridicată în raport cu debitele şi parametrii de intrare ai apelor uzate, funcţionare automată cu posibilitate de  integrare  în sisteme SCADA, fiabilitate ridicată, sistem eficient şi operativ de mentenanţă prin monitorizarea on-line.