Analize fizico-chimice

Laboratorul de analize fizico-chimice este acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025: 2005 de către Asociaţia de Acreditare din România, RENAR (Certificat de Acreditare nr. ....)


Lista domeniilor acreditate RENAR: ape uzate şi ape de suprafaţă ( Anexa la Certificatul de Acreditare nr. ....)


Analizele acreditate RENAR sunt următoarele:

 •    - pH
 •    - conductivitate
 •    - materii totale în suspensie
 •    - reziduu filtrabil
 •    - CCOCr
 •    - cloruri
 •    - CBO5
 •    - amoniu
 •    - azotaţi
 •    - azotiţi
 •    - fosfor total.


Pe lângă analizele acreditate, laboratorul execută la cererea clienţilor şi alte tipuri de analize, prin aplicarea unor metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză.


Laboratorul de analize fizico-chimice are o politică orientată spre satisfacerea cerinţelor clienţilor şi se preocupă de imbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite.


Rezultatele obţinute la scheme de comparări interlaboratoare interne şi internaţionale sunt o dovadă a calităţii Laboratorului de analize fizico-chimice.


Tehnici analitice utilizate pentru efectuarea încercărilor:

 •    - metode spectrofotometrice
 •    - metode volumetrice
 •    - metode gravimetrice
 •    - metode electrometrice
 •    - metode optice


Laboratorul dispune de toate resursele necesare executării de analize de calitate  în condiţii optime, pentru asigurarea reproductibilităţii şi acurateţii rezultatelor: reactivi/materiale de calitate corespunzătoare, aparatură şi echipamente performante, personal calificat.


Aparatura şi echipamentele utilizate:

 •    - Spectrofotometru - Cintra 6
 •    - Spectrofotometru - Hach
 •    - Termoreactor - Hach
 •    - Multiparametru portabil  - Hach
 •    - Multiparametru WTW
 •    - Balanţă semi – microanalitică  Precisa
 •    - Cuptor de calcinare - Nabertherm
 •    - Termoreactor cu setarea temperaturii şi timpului - ECO8
 •    - Incinta termostatata cu indicator de temperatura
 •    - Bidistilator – GFL

 

2013_10_31_tratarea_apei_0135_400 2013_10_31_tratarea_apei_0138_400 2013_10_31_tratarea_apei_0130_400 2013_10_31_tratarea_apei_0144_400