Analize fizico-chimice

Laboratorul este acreditat RENAR pentru analize de ape uzate și ape de suprafaţă.


Realizăm recoltări de probe şi analize pentru ape uzate, ape de suprafaţă, ape potabile şi ape din piscine, în vederea:

  • - elaborării soluţiilor tehnice pentru tratarea şi epurarea apei
  • - testării reactivilor destinaţi tratării şi epurării apelor
  • - optimizării consumurilor de reactivi pentru staţiile de tratare şi epurare a apei

 

Efectuăm monitorizare de control pentru ape uzate şi ape potabile:

  • - monitorizarea calităţii apei pe fluxul tehnologic şi la ieşirea din staţiile de potabilizare
  • - monitorizarea calităţii apelor menajere epurate
  • - monitorizarea calităţii apelor industriale epurate
  • - monitorizarea calităţii apelor epurate greu biodegradabile (industria laptelui, industria celulozei şi hârtiei, industria chimică, depozite de deşeuri)
  • - monitorizarea formării nămolului activ în etapa de amorsare a staţiilor de epurare