POS CCE 1203/ 331/2013

 

image004_120  image006_120 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului: „CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII ȘI COMPETITIVITĂȚII FIRMEI, PRIN INTRODUCEREA DE SISTEME TIC INOVATIVE” - Cod SMIS 46535

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
 
 

FINANTARE


Proiectul se implementează la sediul societății SC I.C.P.E. BISTRIȚA SA: str. Parcului, nr. 7, cod poștal 420035, Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat prin
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul major de intervenţie 3 Susţinerea E-Economiei

Operaţiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri
Tipul asistenţei financiare nerambursabile
Schema de ajutor de stat
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei "Ajutor pentru investiţii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei";
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei "Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul E-Economiei.

Valoarea totală a proiectului este de 242.463,22  lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 136.874,40 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 113.195,13 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este de 23.679,27 lei.

OBIECTIVE

Obiectiv general

Creșterea productivității și competitivității firmei SC I.C.P.E. BISTRIȚA SA, prin implementarea de soluții software pentru design și producție și achiziționarea de echipamente TIC, necesare pentru funcționarea aplicațiilor informatice.

Obiective specifice

 •    - implementarea a 2 aplicații informatice performante pentru activitatea de proiectare 2D și 3D;
 •    - implementarea unei aplicații informatice pentru proiectare circuite electrice;
 •    - implementarea unei aplicații de grafică vectorială;
 •    - introducere de echipamente hardware și periferice;
 •    - creșterea competitivității pe piață și creșterea calității produselor, prin implementarea de soluții software pentru proiectare

 

REZULTATE

 
Rezultatele proiectului sunt:

 •    - achiziția și implementarea a 2 aplicații informatice performante pentru activitatea de proiectare 2D- AUTOCAD LT 2015;
 •    - achiziția și implementarea a 2 aplicații informatice performante pentru activitatea de proiectare 3D-SOLIDWORKS PROFFESIONAL 2014;
 •    - achiziție și implementare licență complementară de proiectare sisteme de monitorizare și control și achiziție de date a circuitelor electrice;
 •    - achiziția și implementarea a 2 licențe de proiectare grafică vectorială-CORELDRAW X7;
 •    - achiziția și implementarea a 8 licențe de operare WINDOWS 7;
 •    - achiziția și implementarea a 8 licențe OFFICE 2013;
 •    - achiziția și implementarea a 8 licențe BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS;
 •    - achiziție 2 imprimante multifuncționale A4;
 •    - achiziție plotter A1;
 •    - achiziție imprimantă multifuncțională A3;
 •    - achiziție echipamente hardware: 1 server de date, 8 surse neîntreruptibile, 7 sisteme de calcul, 7 monitoare 24˝, 1 laptop;
 •    - instruire 8 utilizatori;
 •    - proiectare 8 produse/servicii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

http://www.fonduri-ue.ro