Research & development

RESEARCH PROJECTS

2020

PN-III-CERC-CO-PTE-2-2019 Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale - ESELFBio

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0222 Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizînd procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare - DENOX

 

2019

POC UPB

Eco-nanotehnologii de depoluarea apelor și valorificarea deșeurilor

 

2018

POC TTC-ITIM 258/2018

Depoluarea apei utilizând procese hibride de oxidare avansată și separare

 

2016

PTE 7/2016
Sistem inovativ pentru epurarea apelor uzate industriale utilizând materiale magnetice nanostructurate SIMAG

PTE 8/2016
Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori  OXYDEP

PTE 27/2016
Instalație modulară automatizată cu eficiență energetică ridicată pentru îmbunătățirea randamentelor la altoire a plantelor horticole lemnoase cu înmulțire dificilă INCA

 

2014

PARTENERIATE 73/2014 (Coordonator Universitatea Politehnica București)
Tăbăcărie Verde - Modalităţi de valorificare energetică a deşeurilor  biodegradabile

PARTENERIATE 274/2014 (Coordonator Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
Strategii de conducere bazate pe tehnici de control avansat pentru optimizarea performanțelor stațiilor de epurare a apelor uzate și reducerea consumurilor energetice

 

2013

INOVARE 12DPST/2013
Module automate de potabilizare a apei utilizând procese de oxidare avansată și biofiltrare (bariere multiple)

INOVARE 13DPST/2013
Sistem autonom integrat de epurare ape uzate menajere cu reutilizarea apei și a nămolului

 

2012

PARTENERIATE 73/2012 (Coordonator Universitatea Babeș-Bolyai)
Harta de radon (rezidential, geogenic, apă) pentru regiunile de Centru, Vest și Nord-Vest ale României / Radon Map (residential, geogenic, water) for Center, West and NortWest regions from Romania

PARTENERIATE 94/2012 (Coordonator Universitatea Politehnica București)
Noi dispozitive tubulare protetice nanostructurate cu proprietăți antibacteriene și antibiofilm induse de modificări fizico-chimice și morfologic

PARTENERIATE 158/2012 (Coordonator Universitatea Politehnica București)
Compozite inovative poliester/celuloză bacteriană pentru inginerie biomedicală

PARTENERIATE 164/2012     (Coordonator Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași)
Bionanocompozite antimicrobiene pentru aplicații medicale

 

2008

INOVARE 177/2008
Instalație de obținere a apei ultrapure din surse primare

INOVARE 226/2008
Linie tehnologică de epurare avansată a zerului rezultat la procesarea industrială a laptelui cu recuperarea de produși valoroși utilizați în alimentație

INOVARE 227/2008
Soluție tehnică modernă de majorare a eficienței de depoluare a apelor   uzate cu mare încărcare organică

INOVARE 261/2008 (Coordonator SC BETAK SA)    
Tehnologie inovativă de obținere a straturilor din aliaj zinc-nichel cu proprietăți anticorozive prin codepuneri composite cu particule nanometrice

PARTENERIATE 32-105/2008 (Coordonator Universitatea Politehnica București)
Modalități de valorificare a nămolurilor provenite din deșeuri biodegradabile (din bazinele hidrotehnice și stații de epurare) în vederea reducerii poluării mediului

PARTENERIATE  32-149/2008 (Coordonator Universitatea Babeș-Bolyai)
Studii experimentale și clinice asupra radonului în județele din centrul Transilvaniei și impactul asupra morfologiei aparatului respirator la om și animal

 

2007

INOVARE 20/2007
Soluții tehnologice de valorificare a gazului de depozit prin utilizarea unui turbogenerator aeroderivativ

INOVARE 21/2007
Conceperea, realizarea și experimentarea unui sistem performant de    transfer a oxigenului în reactoare biologice aerate

INOVARE 25/2007
Aplicarea tehnologiilor de preepurare a apelor uzate în rețeaua de canalizare

INOVARE 30/2007
Sistem informatic de monitorizare și control a stațiilor de epurare a apelor uzate prin utilizarea sistemelor de distribuție multi-agent și a unor algoritmi avansați de reglare automată

INOVARE 96/2007
Tehnologii ecologice avansate de tratare a apelor din piscinele olimpice

INOVARE 97/2007 (Coordonator SC BETAK SA)
Tehnologie de obținere a straturilor corozive prin codepuneri composite cu particule nanometrice

PARTENERIATE 31-053/2007 (Coordonator INCDTP București)
Tennologii avansate de mediu în industria textilă şi sisteme integrate de supraveghere şi prevenire a poluării apelor reziduale

 

2006

CEEX 71/2006
Nanostructuri și nanoparticule de metale nobile cu proprietăți plasmonice multifuncționale pentru aplicații relevante în nanofotonică, biodetecție și spectroscopie laser

CEEX 181/2006
Cercetări privind eficiența utilizării diferitelor tipuri de biofiltre în construcția stațiilor compacte pentru epurarea avansată a apelor

CEEX 174/2006 (Coordonator INCDT COMOTI)
Cercetări teoretice și experimentale asupra sistemelor expert de exploatare  optimă a proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate din stațiile de epurare orășenești și industriale

CEEX 747/2006 (Coordonator Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”)
Cercetări privind cartarea națională a radonului (în interior și în diferiți  factori de mediu) pentru protecția populației în conformitate cu cerințele normelor internaționale și ale UE

CEEX 749/2006 (Coordonator Universitatea Babeș-Bolyai)
Vârste absolute prin metode nucleare cu aplicații în arheologie, geologie și mediu

PLAN SECTORIAL 42/2006 (Coordonator SC I.C.P.E. SA)
Neutralizarea substanțelor periculoase conținute în afisajele LCD provenite din DEE (deșeuri electrice și electronice)

 

2005

PLAN SECTORIAL 16/2005 (Coordonator SC I.C.P.E. SA)
Studiu privind reducerea conținutului de metale grele și substanțe periculoase în baterii și acumulatori pentru autovehicule

PLAN SECTORIAL 76/2005 (Coordonator IBA București)
Siguranța alimentelor pe filiera producerii și procesării legumelor și fructelor

PLAN SECTORIAL 52/2005 (Coordonator ICEM București)
Dezvoltarea unor tehnici neconvenționale de epurare a apelor uzate industriale și de valorificare a subproduselor generate în procesul de epurare

MENER 415/2005 (Coordonator INCDT COMOTI)
Cercetări teoretice și experimentale asupra amestecătoarelor submersibile-prototip 15 kW destinate treptelor de nitrificare- denitrificare din stațiile de epurare a apelor uzate în vederea epurării avansate a apelor

 

2004

INVENT 124/2004
Echipament de dezinfecție cu ozon

AGRAL 276/2004
Tehnologie și instalație de ozonizare a apelor de proces în industria cărnii de pasăre în vederea dezinfecției și condiționării ecologice

MENER 414/2004
Sistem inteligent de optimizare a parametrilor treptei biologice din stațiile de epurare

MENER 416/2004
Creșterea eficienței de epurare biologică prin catalizarea cu oxigen activ

RELANSIN 1930/2004
Difuzor tubular cu membrană elastică pentru aerarea apelor

BIOTECH 4648/2004
Creșterea randamentului de epurare biologică prin utilizarea culturilor bacteriene dirijate și a proceselor combinate de epurare

AGRAL 281/2004 (Coordonator Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași)
Realizarea unui modul de microfermă pentru introducerea în acvacultura românească a unei specii valoroase de somn african și elaborarea tehnologiei de creștere superintensivă în sistem închis

MENER 423/2004 (Coordonator INCDT COMOTI)
Realizarea unei turbosuflante centrifugale de aer de debit mic (sub 2000 mc/h) cu reglarea debitului de aer în limitele 50-100% destinate stațiilor de epurare a apelor reziduale

 

2003

AGRAL 179/2003
Realizarea unei instalații automatizate pentru controlul factorilor de păstrare a merelor în spații de depozitare în vederea valorificării lor conform standardelor europene

AGRAL 180/2003
Tehnologie de dezinfecție, condiționare și prezervare a ouălor de consum în spații de depozitare și producție utilizând acțiunea combinată a ozonului, radiațiilor UV și refrigerării

AGRAL 181/2003
Tehnologie ecologică de oxigenare și dezinfecție a apelor piscicole,  utilizată pentru creșterea cantitativă și calitativă a producției de pește

AGRAL 213/2003
Tehnologie și echipamente de sterilizare a apei utilizate în industria alimentară folosind radiațiile ultraviolete în scopul creșterii securității în alimentație

RELANSIN 1739/2003
Instalație modulară pentru epurarea apelor reziduale

MENER 304/2003
Creșterea randamentului de transfer de masă prin utilizarea combinată a sistemelor de aerare pneumatică, mecanică și cu peliculă biologică în reabilitarea stațiilor de epurare orășenești

INFRAS 193/2003
Dezvoltarea instituțională și acreditarea unui laborator de analize fizico-chimice  pentru apele din domeniul piscicol

 

2002

AGRAL 133/2002
Ozonotehnologie pentru dezinfectat și oxigenat apa din bazinele piscicole cu scopul creșterii eficienței economice a producerii artificiale a peștilor

 

2001

RELANSIN 1578/2001
Stație autonomă de tratare a apei prin tehnologii ecologice în vederea potabilizării, în zone izolate, calamitate sau contaminate

MENER 49/2001 (Coordonator INCDT COMOTI)
Echipamente moderne pentru instalațiile de aerare din treapta biologică a stațiilor de epurare industriale și orășenești

 

2000

ORIZONT-ANSTI A15/2000
Instalații și tehnologii de dezinfecție a apei potabile utilizând câmpurile electromagnetice în prezența câmpurilor de ultrasunete

ORIZONT-ANSTI A34/2000
Instalație de tratare a apelor uzate și a apelor de răcire

ORIZONT-ANSTI A104/2000
Rețea urbană de monitorizare și teletransmisie în timp real a parametrilor de poluare a atmosferei

ORIZONT-ANSTI A16/2000
Cercetarea eficienței purificării apei folosind ca agent oxidant ozonul produs direct în apă și un factor catalizator câmpul electromagnetic

RELANSIN 797/2000
Instalație pentru recircularea apelor din piscinele sportive turistice și de tratament prin utilizarea ozonului

RELANSIN 799/2000
Sistem de măsurare a debitelor de apă în canale deschise

 

OTHER PROJECTS

HORIZON 2020/ MSCA-NIGHT-2020 Proiect Nr.: 955436
European Reaserchers' Night - (Science4future)-Bistrita

POSDRU/161/2.1/G/137855/2014
Practica studențească și orientarea profesională a studenților în perspectiva colaborării și a dezvoltării parteneriatelor cu potențiali angajatori ENVIROPRACTICA, - Practică - Excursie tematică

POS CCE 1203/ 331/2013    
Creșterea productivității și competivității firmei, prin introducerea de sisteme TIC INOVATIVE

IEE/10/115/SI2.591387/2011
Development of biomass trade and logistics centres for sustainable of local woods biomass resources BIOMASS TRADE CENTRELL

 

PATENTS

BI 104674 Neutralizator electrostatic pentru conducte de transport pneumatic

BI 121213 Compoziție de cauciuc pentru membrane elastice pentru dispersoare gaz-lichid

BI 125220 Metodă de programare a parametrilor de regulatoare PID (medalia de argint la Inventika  București 2008)

BI 125525  Instalație de preepurare a apelor uzate în colectorul principal al rețelei de canalizare

BI 125526 Modul de epurare a apelor reziduale prin metode biologice

BI 122067 Dispozitiv de protecție la scurtcircuit și supratensiune, pentru receptori de energie electrică (medalia de aur la The Belgian and International Trade Fair  for Tehnological Innovation Brussels, medalia de aur la Srebrna ARCA 2009, medalia de aur la Salon International des Inventions Geneva 2009)

BI 122945 Metodă pentru protecția la scurtcircuit și supratensiune a receptorilor de energie electrică (medalia de argint la Salon International des Inventions Geneva 2011, medalia de aur la Inventika  București 2010)

BI 123396 Echipament de sterilizare cu ozon

BI 125125  Metodă și aparat pentru măsurarea concentrației de radon în aer și transmiterea datelor la distanță

CBI A00912 Dispozitiv de contact electric de înaltă tensiune pentru electrozii tubulari de descărcare corona (Cerere de brevet - medalia de argint la Inventika  București 2010)

CBI A00510R Procedeu automatizat de tratare a apelor din piscinele publice în vederea creșterii siguranței utilizatorilor (Cerere de brevet - medalia de bronz la Inventika  București 2008)

CBI A00815 Instalatie de preepurare a apelor uzate în colectorul principal al rețelei de canalizare (Cerere de brevet)

CBI A00913 Modul de oxidare avansată în vederea purificării apei contaminate cu compuşi chimici şi produşi biologici greu degradabili (Cerere de brevet - medalia de argint la Inventika  București 2010)

CBI A00914 Metodă şi echipament ecologic de preoxidare avansată a poluanţilor din ape (Cerere de brevet)

CBI A00145 Modul ecologic de preoxidare avansată a poluanților din apele uzate încărcate cu substanțe nebiodegradabile (Cerere de brevet)

CBI A00834 Procedeu și instalație de epurare biologică cu două trepte de aerare și un singur decantor     (Cerere de brevet)

CBI A00105 Dispozitiv protetic tubular stratificat cu proprietăți antimicrobiene (Cerere de brevet)

CBI A00809  Procedeu de obținere a apei potabile utilizând surse de apă cu concentrații mărite de poluanți (Cerere de brevet)

 

SCIENTIFIC ARTICLES

2016

Petrescu-Mag, M., Petrescu, C., Safirescu, O., Hetvary, M.,  Oroian, I., Vâju, D., Developing public policy options for access to drinking water in peripheral, disaster and polluted rural areas: A case study on environment-friendly and conventional technologies, Water, vol. 8, nr. 3,  80 (2016)

 

2015

Crăciun, M., Ignat, D., Vlad, G., Suciu, L., Berkesy, C., Turcin, V., Bartha, S., Autonomous integrated system for domestic wastewater treatment by reusing water and sludge, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 12, vol. 3, 1-13 (2015)

Crăciun, M., Vlad G., Ignat D., Ciuban V., Berkesy C., Analysis concerning the biological treatment of wastewater with high concentrations of ammonia nitrogen, AES Bioflux 7 nr. 2, 163-172 (2015)

Berkesy, L., Berkesy, C., Begea, M. Gavriloaie, C., The Forest- a source of renewable energy,  Studii și Cercetări, 62-69 (2015)
Gavriloaie, C., Berkesy, C., Berkesy, L., Some remarks concerning the asian fish species from romanian waters,  Studii și Cercetări, 56-61 (2015)

 

2014

Râpă, M., Grosu, E., Stoica, P., Andreica, M.,  Hetvary, M., Polyvinyl alcohol and starch blends: properties and biodegradation behaviour, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 38 (2014)

Grosu, E., Râpă, M., Opran, C., Dobrin, E., Andreica, M.,  Hetvary, M., Influence of multilayer photoselective polymeric films on technical crops, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 38 (2014)

Begea, M., Berkesy, C., Crăciun, M., Suciu, L., Berkesy, L., Andreica, M., Wood biomass – production, storing and assesment from the quality viewpoint, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 38 (2014)

Crăciun, M., Ignat, Vâju, D., Ciuban, V., Elaborarea tehnologiei de pre-epurare a unor ape reziduale din industria textilă. Studiu de caz, Conferința Tehnico-Științifică “Performanța în serviciile apă-canal” (2014)

Țîra, D. S., Focșan, M., Ulinici, S., Maniu, D., Aștilean, S., Rhodamine B-coated gold nanoparticles as effective “Turn-on” fluorescent sensors for detection of Zn II ions in water, Spectroscopy Letters,47, 2 (2014)

 

2013

Crăciun, M., Ignat, D., Berkesy, C., Vlad, G., Suciu, L., Turcin, V., Bartha, S., Sistem integrat autonom de epurare a apelor uzate menajere cu reutilizarea apei şi a nămolului, Simpozion Național cu participare internațională Environment & Progress, ISSN 1584-6733, ediția a IX-a,  Cluj-Napoca (2013)

Crăciun, M., Suciu, L., Berkesy, L., Andreica, M., Biomasa lemnoasă - producerea, depozitarea şi evaluarea din punct de vedere a calităţii, Simpozion Național cu participare internațională “Environment & Progress“ ISSN 1584-6733,  ediția a IX-a, Cluj-Napoca (2013)

Crăciun, M., Factori abiotici şi biotici şi influenţa acestora asupra biomasei lemnoase, Simpozion Național cu participare internațională “Environment & Progress“ ISSN 1584-6733, ediția a IX-a, Cluj-Napoca (2013)

Cosma, C., Dinu, Cucoș, A., Dumitru, O., Dicu, T., Papp, B., Niţă, D., Begy, R., Moldovan, M.,  Burghele, B., Sainz, C., Suciu, L.,  Scurtă descriere a metodelor de remediere a concentraţiilor de radon implementate în 20 de case din zona minieră Băiţa-Bihor (România), Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 36, 17-21 (2013)

Ogruțan, P., Suciu, L., Morariu, G., Aciu, L., Susceptibility of Radon Measurement Device to Electric Fields, Roumanian Journal of Physics, vol. 58, Supplement, pages S202-S209, indexat ISI Web of Knowledge (2013)

Cosma, C., Dinu, Cucoș, A., Papp, B., Moldovan, M., Begy, R., Dicu, T., Niță, D., Burghele, B., Fulea, D., Cîndea, C., Dumitru, O., Maloş, C., Suciu, L., Banciu, G., Sainz, C., Radon Measurements and Radon remediation in Baita-Stei prone area, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, vol. 8, no. 2, 191 – 199 indexat ISI Web of Knowledge (2013)

Cosma, C., Dinu, Cucoș, A., Papp, B., Begy, R., Dicu, T., Moldovan, M., Truţă, L., Niță, D., Burghele, B., Suciu, L., Sainz, C., Radiation and remediation measures near Baita Stei pound old uranium mine (Romania), Acta Geophysica, vol. 61, Issue 4, 859-875, indexat ISI Web of Knowledge (2013)

Grosu, E., Râpă, M., Jecu, L., Andreica, M., Stoica, P., Someșan, M., Biodegradable packaging based on polyesters, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 37, 20-27 (2013) 

Ulinici, S., Țîra, D. S., Vlad, G., Vâju, D., Experimental study and numerical modeling of the water/ozone contact systems in the bubble column, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 12, no. 3, 503-508 (2013)

 

2012

Vâju, D., Vlad, G., Ulinici, S., Varvari, S., Reducerea amoniului din apă destinată potabilizării. Studiu de caz: Stația de apă Goiești, jud. Dolj, Romaqua, ISSN 1453-6986 (2012)

Ulinici, S., Vlad, G., Varvari, S., Vâju, D., Hetvary, M., The O3/GAC Systems used for the treatment of the recirculated water from swimming pools, Environmental Legislation Safety Engineering and Disaster Management-ELSEDIMA, 9-th Edition, Cluj Napoca (2012)

Pricop, F., Ghițuleasa, C., Scarlat, R., Moga, I., Jianu, N., Ulinici, S., The impact of the textile finishing biotechnologies and of the wastewater treatment on environmental quality,  Environmental Legislation Safety Engineering and Disaster Management-ELSEDIMA, 9-th Edition, Cluj Napoca (2012)

Vâju, D., Vlad, G., Hetvary, M., Varvari, S., Ulinici, S., The utilisation of the electrochemical pre-oxidation step within the water potabilisation technology. Case study: The water potabilisation station of Romuli, B-N County, Environmental Legislation Safety Engineering and Disaster Management-ELSEDIMA, 9-th Edition, Cluj Napoca (2012)

Kertesz, C., Pană, G., Ogruțan, P., Suciu, L., Microcontroller based system for radon concentration measurement and data transmission, 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, ISBN 978-1-4673-1653-8/12/2012 IEEE,  1247-1252, indexat IEEE (2012)

Berkesy, L., Begea, M., Berkesy, C., Crăciun, M., Suciu, L., Quality-related issues regarding the biomass meant heating, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 30, 64-71 (2012)

Cosma, C., Dumitru, O., Niţă, D., Begy, R., Cucoş, A., Iurian, A., Moldovan, M., Papp, B., Dicu, T., Burghele, B., Suciu, L., Sainz, C., Preliminary results of natural radioactivity measurements in some building materials from uranium mine area Baita, Romania by gamma spectrometry, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 33, 78-83 (2012)

Catarig, L., Pop, C., Bartha, C., PC based data acquisition, monitoring and controlling tehniques in wastewater treatment processes, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 31, 39-43 (2012)

Berkesy, L., Begea, M., Berkesy, C., Crăciun, M., Suciu, L., Aspecte calitative cu privire la biomasa destinată încălzirii, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 30, 64-71 (2012)

Şandru, M., Ignat, D., Someşan, M., Hetvary, M., Considerations regarding the cleaning of wastewaters resulted from pesticides industry, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 30, 60-63 (2012)

Someşan, M., Ignat, D., Şandru, M., Ciuban, V., Reducerea concentrației de amoniu în stațiile de epurare a apelor uzate aferente așezărilor rurale. Studiu de caz: Stația de epurare Crăciunelu de Jos, jud. Alba, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 32, 35-40 (2012)

Şandru, M., Ignat, D., Someşan, M., Hetvary, M., Consideraţii privind epurarea apelor uzate rezultate din industria pesticidelor, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 30, 60-63 (2012)

 

2011

Crăciun, M., Berkesy, C., Şandru, M., Ignat, D., Someșan, M., Retegan, I., Brendea, A., Îmbunătăţiri ale tehnologiei de epurare a levigatului la staţia de epurare de pe lângă depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara, Ecoterra, ISSN 1584-7071(28) (2011)

Ulinici, S., Vlad G., Vâju, D. Suciu, L., Modern numerical modeling methods and computer simulation of ozone contacting systems for water treatment plants, Ecoterra, ISSN 1584-707127, 57-64 (2011)

Vâju, D., Balint I., Ulinici, S., Varvari, S., Utilizarea pre-oxidării avansate în procesul de obţinere a apei potabile în scopul obţinerii unei bariere multiple de reducere a poluanţilor, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 28, 181-186 (2011)

Vlad, G., Humoreanu, B., Pop, C., Sisteme de monitorizare, achiziţie a datelor şi control (SCADA) în staţia de epurare de la S.C. Comceh S.A. Călăraşi, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 26, 161-164 (2011)

Ulinici, S., Vlad, G., Vâju, D., Suciu, L., Metode moderne în modelarea și simularea funcționării treptelor de ozonizare pentru stațiile de tratare a apei, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 27, 57-64 (2011)

Crişan, R., Vlad, G., Naşcu, I., Modelarea proceselor de epurare biologică - platforma de simulare benchmark simulation model no. 1 (bsm1), Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2011)

Ulinici, S., Vlad, G., Vâju, D., Suciu, L., Aplicarea metodelor CFD (computational fluid dynamics) în modelarea şi simularea treptelor de oxidare avansată pentru decontaminarea apei, Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2011)

Vigh, M., Horváth, Z., Suciu, L., Pop, D., Andreica, M., Bartalis, I., Pollutants measuring in rivers around Cluj city, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 26, 157-160 (2011)

Ulinici, S., Vlad, G., Vâju, D., Suciu, L., Metode moderne în modelarea şi simularea funcţionării treptelor de ozonizare pentru staţiile de tratare a apei, Ecoterra 27, ISSN 1584-7071, 57-64 (2011)

Truță, L., Hofmann, W., Cosma, C., Suciu, L., Expunerea la radonul din interior și evaluarea riscului de cancer pulmonar a populației din județele Cluj și Bistrița-Năsăud, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 28, 175-180 (2011)

Crăciun, M., Brendea, A., Berkesy, C., Şandru, M., Someșan, M., Experimentări efectuate în staţii compacte destinate epurării apelor uzate menajere din localităţi mici, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 25,  65-70 (2011)

Crăciun, M., Berkesy, C., Şandru, M., Ignat, D., Someșan, M., Retegan, I., Brendea, A., Îmbunătăţiri ale tehnologiei de epurare a levigatului la staţia de epurare de pe lângă depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara - Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2011)

Begea, M., Berkesy, C., Berkesy, L., Crăciun, M., Moisil, S., Cleja, D., Producţia de biomasă lemnoasă în cazul calamităţilor forestiere – jud. Bistriţa-Năsăud, Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2011)

Begea, M., Berkesy, C., Crăciun, M., Cleja, D., Biomasa din lemn – oportunităţi de valorificare eficientă prin înfiinţarea de centre logistice şi comerciale de biomasă, Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia  (2011)

Horváth, Z., Vigh, M., Suciu, L., Stanciu, D., Andreica, M., Bartalis, I., Gurzó, T., Sabo, I., Studiul apelor de suprafaţă în Valea Lujerdiului, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 28, 75-78 (2011)

Crăciun, M., Vlad, G., Brendea, A., Berkesy, C., Whey treatment procedure accompanied by product recovery for the food industry and zootechnics, Environment& Progress, ISSN 1584-6733, nr.15, 106-112 (2011)

Berkesy, C., Begea, M., Vraciu, S., Opportunities for a sustainable development of the wood biomass sector, The 6th International Symposium on Advanced technologies for the pulp and paper industry Braila, Romania, September 6 - 9, 41-45 (2011)

Berkesy, C., Begea, M., Berkesy, L., Crăciun, M., Andreica, M., Someșan, M., Aspecte ale producţiei de biomasă provenită din păduri, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 28 (2011)

Vlad, G., Crăciun, M., Brendea, A., Berkesy, C., Staţii compacte destinate epurării apelor uzate,  Simpozionul ACQUISTEM – Impactul Acquis-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor și echipamentelor, Agigea (2011)

Begea, M., Berkesy, C., Proiectul Biomass Trade Centre2 în sprijinul mobilizării durabile a resurselor locale de biomasă din lemn, Simpozionul național orientări strategice privind autonomia energetică a agriculturii și a mediului rural din România (2011)

Begea, M., Berkesy, C., Efectele cererii de enegie din resurse regenerabile asupra securităţii alimentare,  Simpozionul național orientări strategice privind autonomia energetică a agriculturii și a mediului rural din România (2011)

Ulinici, S., Vlad, G., Humoreanu, B., Aştilean S., Numerically modeling the UV/O3 advanced oxidation reactors by using computational  fluid dynamics method,  Studia UBB Chemia, LVI, 4, 169-180 (2011)

Vâju, G., Vâju, D., Vlad, G.  - Using the three-phase inverters SVRWM to action the induction motors/engines for supplying the ozon generators of large  production, International Conference  Oproteh, Bacău (2011)

Vâju, D., Balint, I., Ulinici, S., Varvari, S., Utilizarea pre-oxidării avansate în procesul de obținere a apei  potabile în scopul obținerii unei bariere multiple de reducere a poluanților, Simpozionul național „Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2011)

 

2010

Vlad, G., Crişan, R., Mureşan, B., Naşcu, I., Darab, C., Development and application of a predictive adaptive controller to a wastewater treatment process, Proceedings of 2010, IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2010, ISBN 978-1-4244-6722-8, vol. 1, 219-224 (2010)

Bugaru, E., Ivan, Gh., Vlad, G., Zăpârţan, A.,  Rubber diaphragms for air-in-water disperser. the influence of carbon black on performances of elastic diaphragm vulcanizate, International conference of the chemical  societies of the south-east european countries, Bucharest (2010)

Ulinici, S., Vlad, G., Suciu, L., The study of the O3/UV advanced  oxidation processes for a swimming pool water treatment, Environmental Engineering And Management Journal, vol. 9, no. 5 (2010)

Vâju, D., Vlad, G., Ulinici, S., Rusu, G., Solution to modernize drinking water plants using advanced oxidation processes, Romaqua, ISSN 1453-6986, nr. 2, 31-38 (2010)

Ogruţan, P., Ciocea, A., Suciu, L., Ogruţan, C.,  The computer printers manufacturers between the economical interests and the environmental friendliness, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 25, 147-152 (2010)

Cosma, C., Botond, P., Mircea, M., Cosma, V., Cindea, C., Suciu, L., Measurement of Radon potential from soil using a special method of sampling,  Acta Geophysica, vol. 58, Issue 5, 947-956, indexat ISI Web of Knowledge (2010)

Crăciun, M. , Vâju, D., Robescu, D., Berkesy, C., Staţii compacte de epurare pentru ape uzate industriale utilizând procedee de epurare avansată (AOP), Environment & Progress, ISSN 1584-6733  (2010)

Vigh, M., Horváth, Z., Suciu, L., Pop, D., Andreica, M., Bartalis, I., Măsurarea poluanţilor în râurile din nordul Clujului, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 12, 157-160  (2010)

Berkesy, L., Berkesy, C., Şandru, M., Gavriloaie, C., Assessment of the activated sludge with industrial clarification plants, Studii și Cercetări, Bistrița  (2010)

Berkesy, C., Berkesy, L., Şandru, M., Someşan, M., Câteva date teoretice cu privire la microbiologia nămolurilor din staţiile de epurare, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 25, 9-16 (2010)

Berkesy, C., Matei, E., Berkesy, L., Vigh, M., Nămolul rezultat din epurarea apelor uzate orăşeneşti, valorificare ca sursă de îmbunatăţirea calităţii solurilor agricole, Environment  & Progress, ISSN 1584-6733, nr.14  (2010)

Crăciun, M. , Vâju, D., Robescu, D.,  Berkesy, C., Staţii compacte de epurare pentru ape uzate industriale utilizând procedee de epurare avansate, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.14 (2010)

Pandi, G., Berkesy, C., Vigh, M., Berkesy, L., Berkesy, Ph., Evolution of water quality in the blue lagoon from Aghiresu, AACL Bioflux, vol.3 (3), 151-162 (2010)

Crăciun, M., Brendea, A., Berkesy, C., Şandru, M., Someşan, M., Experimentări efectuate în staţii compacte destinate epurării apelor uzate menajere din localităţi mici, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 25, 71-78 (2010)

Vâju, D., Vlad, G., Ulinici, S., Rusu, G., Soluţie de modernizare a uzinelor de apă potabilă utilizând preoxidarea avansată a poluanţilor,  Romaqua, ISSN 1453-6986, nr. 2, vol. 68, 31-38 (2010)

Vâju, D., Ulinici, S., Băisan, G., Rusu, G.,  Monitorizarea continuă a parametrilor apei potabile în scopul evitării riscurilor sanitare,  Romaqua, ISSN 1453-6986,  nr. 3 (2010)

Vâju, D., Vlad, G., Băisan, G.,  Ulinici, S.,  Creşterea eficienţei proceselor de depoluare a apelor uzate prin utilizarea nanoparticulelor generate electrochimic, Romaqua, ISSN 1453-6986, nr. 6, vol. 72 (2010)

Rusu, G., Ulinici, S., Suciu, L., Varvari, S., Ozonul şi chimia compuşilor clorului în procesele de tratare a apei din piscine, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, 14, 247-252 (2010)

Ulinici, S., Vâju, D., Varvari, S., Băisan, G., Sistem de tratare cu ozon şi radiaţie ultravioletă a apei din piscine, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 25, 191-194 (2010)

Vâju, D., Vlad, G., Ulinici, S., Rusu G., Soluţie de modernizare a uzinelor de apă potabilă utilizând preoxidarea avansată a poluanţilor, Romaqua, ISSN 1453-6986, an. XVI, nr. 2, vol. 68, 31-39 (2010)

Ţîra, D. S., Ulinici, S., Aștilean S., Fluorescence sensors for detection of Zn2+ in water, Ecoterra, ISSN 1584-7071, no. 25, 185-190 (2010)

Vâju, D., Vlad, G., Ulinici, S., Rusu, G., Soluţie de modernizare a uzinelor de apă potabilă utilizând preoxidarea avansată a poluanţilor, Romaqua, ISSN 1453-6986, anul XVI,  nr. 2, vol. 68, 31-39 (2010)

Vâju, G., Vâju, D., Băisan, G., Modeling ozone generators by using SIMULINK, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials  Rapid Communication, nr. 11, 1835-1839 (2010)

Vâju, D., Băisan, G., Vâju, G., Modelarea generatorului de obţinere a ozonului prin efect corona, Simpozionul național cu participare internațională „Contribuţii ştiinţifice în tehnologii şi echipamente pentru evaluarea şi protecţia mediului”, Arcalia (2010)

 

2009

Ulinici, S., Vlad, G., Rusu, G., Băisan, G., Tehnologie de obţinere a apei ultrapure din surse primare, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 22, 8-9 (2009)

Ulinici, S., Vâju, D., Varvari, S., Procedeu de oxidare avansată a apei în vederea purificării, Environment & Progress, ISSN 1584-6733 (2009)

Ulinici, S., Vlad, G., Cotescu, S., Pencioiu, P., Precup, F., Applications of advanced oxidation processes for water purification, INCD-ECOIND International Symposium–SIMI “Environment and Industry (2009)

Bugaru, E., Vlad, G., Ivan, Gh., Membrane din cauciuc pentru dispersoare aer-în-apă utilizate în staţiile de epurare ale apelor uzate. Influenţa negrului de fum asupra performanţelor compoziţiei de membrană elastică, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 22, 6 (2009)

Vâju, D., Vlad, G., Catarig, L., Bartha, C., Modelarea unei uzine de potabilizare a apei utilizând oxidarea avansată. Studiu de caz: Staţia de tratare a apei Ghilad (Timiş), Environment & Progress, ISSN 1584-6733  nr. 14, 283-288 (2009)

Vlad, G., Humoreanu, B., Catarig, L., Bartha, C., Conducerea automată a instalaţiei de recirculare şi tratare a apei pentru bazinul olimpic de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Environment & Progress, ISSN 1584-6733  nr. 14, 289-294 (2009)

Cosma, C., Kinga, S., Cucoș, A., Ciorbă, D., Dicu, T., Suciu, L., Preliminary integrated indoor radon measurements in Transilvania (Romania), Isotopes in Environmental and health studies, 45, nr. 3, 259-268, indexat ISI Web of Knowledge (2009)

Şandru, M.,  Ignat, D., Hetvary M., Gavriloaie, C., The study of physicochemical parameters variation of wastewaters from milk industry, in cleaning process (Variaţia parametrilor fizico-chimici ai apelor rezultate din  industria de prelucrare a laptelui, în procesul de epurare),  Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.13 (2009)

Berkesy, C., Berkesy, L., Gavriloaie, C., Someșan, M., Studiu privind posibilităţile de valorificare a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 20 (2009)

Someșan, M., Berkesy, C., Crăciun, M., Marinica, V., Physico-Chemical step of leachate from deposit of non-hazardous wastes Sighisoara (Studiul îmbunătăţirii treptei fizico- chimice a levigatului de la depozitul de deşeuri nepericuloase, Sighişoara), Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.13, 311-315 (2009)

Berkesy, L., Zăpârțan, A., Berkesy, C.,  Crăciun, M., Someșan, M., Methods to improve the treatment of waste water in wastewater urban stations (Metode de îmbunătăţire a tratării apelor uzate în staţii de epurare urbane), Environment & Progress, ISSN 1584-6733  nr. 13, 42-48 (2009)

Berkesy, L., Berkesy, C., Vigh, M., Considerations on the waste water treatment in biological treatment installations, Natura –Econ, nr. 1, 81-88 (2009)

Berkesy, L., Berkesy, C., Hășmășan, T., The importance of monitoring the quality parameters of surface water and ground water in order to treat them for obtaining potable water, AACL Bioflux, vol 1 (2), 145-151 (2009)

Crăciun, M.,  Vraciu, S., Andreica, M., Gavriloaie, C., Hetvary, M., Berkesy, C., Studiu comparativ privind utilizarea biofiltrelor în staţiile compacte de epurare a apelor uzate, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 11 (2009)

Pandi, G., Berkesy, C., Vigh, M., Berkesy, L., Berkesy, Ph., The impact of mining upon the features of the blue lagoon lake in the Aghiresu area, AACL Bioflux, vol. 2 (2), 109-119 (2009)

 

2008

Petrescu, C., Vlad, I., Vlad, G., The ecological behavior of the customers. Case study concerning the customers attitude towards the wastewater treatment microplants, Environmental Policies And Legislation, ISBN 978-973-88929-7-2, 143-166 (2008)

Potara, M., Toderaș, F., Ţîra, D. S., Ulinici, S., Aştilean, S., Local surface plasmon resonance (lspr) sensors for detection of heavy metal ions in water,  3rd Advanced Spectroscopies and nanostructured Systems, September 7-10, Cluj- Napoca (2008)

Ulinici, S., Liviu, S., Ţîra, D. S., Potara M, The use of advanced oxidation processes (AOP) and heterogenous photocatalysis in water purification processes, The International Conference “Environmental Quality and Safety at The Beginning of the 21st Century, 12-18 Oct., Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca(2008)

Ulinici, S., Suciu, L., Ţîra, D. S., Considerații privind proprietățile antibacteriene ale suprafețelor nanostructurate de argint, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 12, 487-496 (2008)

Naşcu, I., Vlad, G., Folea, S., Buzdugan, T., Development and application of a PID auto-tuning method to a wastewater treatment process, Proceedings of 2008 IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2008, May 22-25, Cluj-Napoca, vol.2, 229-234 IEEEXplore Digital object Identifier 10,1109/AQTR (2008)

Vâju, D., Vlad, G., Feştilă, C., Drinking water quality improvement by physical methods, using middle-frequency inverters, International Conference on Automation – AQTR Cluj-Napoca (2008)

Ivan, Gh., Bugaru, E., Vlad, G., Zăpârţan, A., Corelarea timpilor echivalenţi de degradare în condiţii de mediu simulate, cu timpii de degradare în condiţii reale de exploatare, Environment & Progress, ISSN 1584-6733 nr. 12, 205-210 (2008)

Petcu, R., Robescu, D., Vlad, G., Popescu, J., Călinoiu, S., Robescu, D., Mandiş, C., Soluţii moderne pentru utilizarea eficientă a biogazului, Environment & Progress, ISSN 1584-6733,  nr. 12, 339-345 (2008)

Robescu, D., Staicu, D., Vlad, G., Crăciun, M., Robescu, D., Mocanu, R., Lanyi, S., Marin, I.,  Soluţii tehnice pentru epurarea apelor uzate din reţeaua de canalizare a apelor uzate, Environment & Progress,  ISSN 1584-6733, nr. 12, 407-412 (2008)

Staicu, D., Vlad, G., Robescu, D., Mocanu, R., Ionescu, M., Robescu, D., Modernizarea treptei biologice a staţiei de epurare din municipiul Târgovişte, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 12, 435-441 (2008)

Vlad, G., Robescu, D., Lanyi, S., Mocanu, R., Robescu, D., Marinca V., Sistem expert pentru conducerea automată a proceselor de epurare a apelor uzate, Environment & Progress, ISSN 1584-6733,  nr. 12, 525-532 (2008)

Robescu, D.,Vlad, G., Robescu, D., Silivestru, V., Ionescu, M., Belu, D., Mocanu, R., Expert system for optimum exploitation of wastewater treatment processes from municipal and industrial wastewater treatment plants, Conference Excellence Research - A Way To Innovation, vol. II, Brasov, ISSN 1844-7090, 174-1÷174-6  (2008)

Ogruţan. P., Morariu, Gh., Cosma, C., Suciu, L., Radon concentration measurements. Comparative data, Environment–Essential Problems, ISSN 1584-6733,  nr.12, 323-330 (2008)

Moldovan, M., Dinu, A., Suciu, L., Vlad, G., Cosma, C., Radonul din sol şi influenţa asupra dozei anuale. Vârste absolute prin metode nucleare de datare, Editura Quantum, ISBN 978-973-88835-0-5, 181-194 (2008)

Suciu, L., Ogruţan. P., Pană, Gh., Cosma, C., Aspects regarding building materials with electromagnetic and radon shielding characteristics, Ecoterra ISSN 1584-7071, nr 17,  28-29 (2008)

Crăciun, M., Neaţă, M., Şerban, N., Vlad, G., Zăpârţan, A., An experimental model design of a multistage mobile aerobic biofilter for wastewater advanced treatment, Conference Excellence Research - A Way To Innovation, vol. II, Brașov, ISSN 1844-7090,181-1÷181-6 (2008)

Neaţă, M., Şerban, N., Vraciu, S., Crăciun, M., Vlad, G., Zăpârţan, A., Tehnologie de epurare aerobă a apelor uzate pe filtru mobil în regim multifazat, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor și echipamentelor, Proceedings, 03-05 septembrie, Agigea, 25-27 (2008)

Crăciun, M., Vâju, D., Brendea, A., Andreica, M., Consideraţii privind epurarea apelor uzate prin utilizarea biofiltrelor imersate, cu suprafaţă specifică mare, în câmp de ultrasunete, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10 (2008)

Berkesy, C., Ulinici, S., Gavriloaie, C., Berkesy, L., Studii cu privire la îmbunătățirea treptei fizico-chimice la stațiile de epurare a fabricilor de prelucrare a laptelui, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 12, 34-44 (2008)

Crăciun, M., Vraciu, S., Andreica, M., Gavriloaie, C., Hetvary, M., Berkesy, C., Enache, I., Studiu comparativ privind utilizarea biofiltrelor în stațiile compacte de epurare a apelor uzate Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 12 (2008)

Ulinici, S., Suciu, L., Vâju, D., Procedee de dezinfecție a apelor din piscine. Utilizarea ozonului ca  agent ecologic activ de dezinfecție, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr.17, 30-32 (2008)

Ulinici, S., Studiu privind utilizarea ozonului gazos pentru decianurarea apelor reziduale, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr.18, 32-34 (2008)

Berkesy C., Ulinici S., Gavriloaie C., Studii cu privire la îmbunătăţirea treptei fizico-chimice la staţiile de epurare a fabricilor de prelucrare a laptelui, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.12, 35-47 (2008) 

Ulinici S., Suciu L., Ţîra, D. S., Consideraţii privind proprietăţile antibacteriene ale suprafeţelor nanostructurate de argint, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.12, p 487-497 (2008)

Vâju, D., Suciu, L., Feștilă, C., Physical methods for water treatment by swimming, International Conference on Automation –AQTR-22 mai 2008, Cluj-Napoca (2008)

 

2007

Berkesy, L., Berkesy, C., Methods waste water treatment in textile industry, Studii și Cercetări, Biology, nr. 12, 37-42 (2007)

Berkesy, L., Peter, E., Zăpârţan, A., Berkesy, C., Metode de reducere a conținutului de fosfor total din apele reziduale provenite din industria berii, Environment & Progress, ISSN 1584-6733  (11) 43-48 (2007)

Crăciun, M., Vlad, G., Berkesy, C., Staţie de epurare levigat la depozitul de deşeuri nepericuloase a municipiului Sighişoara, Environment & Progress, ISSN 1584-6733  nr.11, 126-131 (2007)

Berkesy, L., Berkesy, C., Vigh, M., Someşan, M., Cleja, D., Metode de tratare a apelor reziduale în industria berii, Environment & Progress, ISSN 1584-6733 nr.10, 35-46 (2007)

Ulinici, S., Suciu, L., Metode moderne de detecție avansată a poluanților chimici utilizând interacția radiației electromagnetice cu suprafețe metalice nanostructurate, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr.15, 34-35 (2007)

Vâju, D., Feştilă, C., Vlad, G., Usage of pulsatory currents of medium frequency for water depollution, Proceeding supplement of the third National Conferenceon Applied Physics, ISBN 978-973-627-378-0, 224-228 (2007)

Robescu, D., Iliescu, S., Vlad, G., Robescu, D., Ionescu, M., Modelling wastewater treatment processes, Conference Excellence Research - A Way To Innovation, ISSN 1843-5904, 174-1÷174-6, vol. II, Brașov (2007)

Petrescu-Mag, M., Vlad, G., Legislaţia europeană în domeniul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Situaţia actuală în România: obstacole şi soluţii, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor și echipamentelor, Proceedings, Agigea (2007)

Ivan, Gh., Bugaru, E., Vlad, G., Zăpârţan, A., Membrană elastică pentru difuzorul de aerare de tip DMB, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 209-215 (2007)

Mocanu, R., Robescu, D., Vlad, G., Utilizarea reţelei de canalizare ca treaptă de preepurare, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 259-265 (2007)

Moga, C., Vlad, G., Robescu, D., Robescu, D., Studiul posibilităţilor de eficientizare energetică a proceselor din SEAU prin utilizarea resurselor neconvenţionale alternative, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 275 (2007)

Petrescu, C., Pop, M., Vlad, G., Managementul apelor uzate şi protecţia mediului la SC Compania de Apă Someş SA, Cluj-Napoca, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 335-341 (2007)

Vlad, G., Silivestru, V., Ionescu, M., Iliescu, S., Robescu, D., Mocanu, R., Făgărăşanu, I., Robescu, D., Controlul automat al proceselor de epurare, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 465-470 (2007)

Vlad, G., Robescu, D., Ionescu, M., Mocanu, R., Robescu, D., Monitorizarea parametrilor în staţiile de epurare a apelor uzate, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 471-476 (2007)

Ogruţan. P., Purghel, L., Cosma, C., Kertez, C., Suciu, L., Aspects regarding real time Radon measurement and GPRS data transmission, Environment – Essential Problems, nr. 10, ISSN 1584-6733, 297-302 (2007)

Ogruţan, P., Suciu, L., Purghel, L., Cosma, C., Metoda integrativă pentru măsurarea radonului în aer. Influența mediului electromagnetic, Ecoterra, ISSN 1584-7071 nr. 12 (2007)

Ogruţan, P., Suciu, L., Purghel, L., Cosma, C., Măsurarea concentrației de Radon în aer prin numărarea impulsurilor, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 13 (2007)

Ogruţan, P., Kertez, C., Purghel, L., Suciu, L., Sistem pentru măsurarea în timp real a concentrației de Radon în aer și transmisia datelor din locații multiple, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 14 (2007)

Ulinici, S., Berkesy, C., Berkesy, L., Tehnologii de tratare a apei în vederea potabilizării pentru debite mici, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr.9, 559-564 (2007)

Ulinici, S., Vlad, G., Suciu, L., Tehnologii de tratare a apelor potabile, 1stWorkshop „Apa potabilă și produșii de dezinfecție în stațiile de tratare a apei brute și în rețelele de distribuție”, Environmental Science &  Technology in Romania (2007)

Ulinici, S., Suciu, L., Modelarea numerică a interacției radiației electromagnetice cu nanostructuri  din metalele nobile,  Environment &Progress, ISSN 1584-6733, nr. 10, 427-432 (2007)

Vâju, D., Berkesy, C., Berkesy, L., Crăciun, M., Reduction of chlorides and residue to 105°C from the waste water resulted from textile industry by using the electrochemical treatment Studia Universitatis–Secțiunea Ambientum, nr. 1 (2007)

 

2006

Vlad, G., Crăciun, M., Szocs, A., Dezvoltarea instalaţiilor compacte de epurare a apelor uzate în contextul managementului durabil al resurselor naturale, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor și echipamentelor, Proceedings, Agigea, ISBN 978-973-7758-57-6, 61-67 (2006)

Ulinici, S., Aştilean, S., Radu, C., Aplicații ale plasmelor de joasă temperatură în decontaminarea și condiționarea suprafețelor în vederea depunerii de nanoparticole de metal nobil cu potențial în detecția poluanților, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 8, 435-441 (2006)

Vâju, D., Vlad, G., Negruşa, I., Purificarea apelor prin metode fizice, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 6, 502-505 (2006)

Vlad, G., Robescu, D., Szocs, A., Crăciun, M., Soluţii privind recondiţionarea lacurilor pentru dezvoltarea durabilă a marilor oraşe, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 6, 516-520 (2006)

Vlad, G., Szocs, A., Crăciun, M., Petrescu, C., Consideraţii privind epurarea apelor uzate în microstaţii, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 10, 21-23 (2006)

Berkesy, C., Berkesy, L., Vigh, M., Vîrtic, E.,  Methods and installation to purge the wastewater in food industry, Studii și Cercetări, Biology, nr. 11, 7-13 (2006)

Berkesy, L., Berkesy, C., Hetvary, M., Ciceu, C., Cleja, D., Bălan, A., Reciclarea apei şi materialelor reziduale în industria berii – o problemă deosebită pentru managementul mediului, Enviroment & Progress, ISSN 1584-673, nr. 6, 19-24 (2006)

Ulinici, S., Berkesy, C., Radu, C., Metodă de dezinfecție a incintelor cu ozon gazos. Aspecte teoretice și rezultate experimentale, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 9, 20-21 (2006)

Vâju, D., Vlad, G., Feştilă, C., Tratarea prin metode fizice ale apelor subterane utilizate în industria alimentară, International Conference on Automation AQTR, Cluj Napoca (2006)

Vâju, D., Vlad, G., Berkesy, C., Metodă de reducere a clorurilor din apele provenite din industria textilă, Simpozionul național cu participare internațională “Contribuții științifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2006)

 

2005

Vlad, G., Radu, C., Crăciun, M., Ionescu, M., Monitorizarea şi reglarea automată a concentraţiei de oxigen dizolvat din bazinele de aerare ale staţiilor de epurare a apelor, Automatizări şi instrumentaţie, ISSN 1582-333, nr. 1, 26-28 (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Crăciun, M., Szocs, A., Potabilizarea apei din surse subterane utilizând tehnologii ecologice de ozonizare și filtrare avansată. Resursele de ape subterane din România-aspecte metodologice în contextul integrarii în Uniunea Europeana, Simpozionul național cu participare internațională “Contribuții stiințifice în tehnologii și echipamente pentru evaluarea și protecția mediului”, Arcalia (2005)

Ulinici, S., Suciu, L., Ulinici, S., Oxidanții fotochimici și ozonul. Efecte asupra sănătății, Mediul-Cercetare, Protecție și Gestiune, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, Agnita (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Radu, C., Disinfection and conditioning technology for shell eggs preservation using the gaseous ozone treatment at low temperatures, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Developement of machinery and Associate Technology” TMT 2005, Antalya, Turkey (2005)Ulinici, S., Vlad, G., Suciu, L., Crăciun, M., Metode și tehnologii ecologice moderne de procesare și condiționare cu ozon în industria alimentară, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 5, 359-394 (2005)

Robescu, D., Mocanu, C., R., Vlad, G., Crăciun, M., Diminuarea efectelor negative ale poluării şi eutrofizării asupra lacurilor din marile oraşe, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor şi echipamentelor, Proceedings, Agigea, 14-16 (2005)Ivan, Gh., Bugaru, E., Vlad, G., Crăciun, M., Evaluation of equivalent degradation times for rubber membranes, 6th International Multidisciplinary Conference, Baia Mare (2005)

Vlad, G., Crăciun, M., Szocs, A., Wastewater treatment using biofilters and selected bacteria, 6th International Multidisciplinary Conference, Baia Mare (2005)

Robescu, D., Mocanu, C. R., Vlad, G., Soluţii privind recondiţionarea lacurilor pentru o dezvoltare durabilă a marilor oraşe, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 4, 20-21 (2005)

Vlad, G., Crăciun, M., Ciceu, A., Soluţii moderne pentru retehnologizarea epurării biologice a apelor uzate prin catalizare cu oxigen activ, Ecoterra, ISSN 1584-7071 nr. 6, 34-35 (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Radu, C., Aplicaţii ale ozonului în dezinfecţia şi decontaminarea incintelor, Ecoterra, ISSN 1584-7071,  nr. 6, 30-31 (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Crăciun, M., Suciu, L., Staţie autonomă mobilă de tratare a apei utilizând tehnologii ecologice în vederea potabilizării în zone izolate, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 3, 369-376 (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Szocs, A., Borodi, I., Tratamentul cu ozon a atmosferei incintelor în vederea înlăturării aeromicroflorei şi mirosurilor, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 3, 377-382 (2005)

Ulinici, S., Vlad, G., Suciu, L., Crăciun, M., Metode şi tehnologii ecologice moderne de procesare şi condiţionare cu ozon în industria alimentară, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 5, 389-394 (2005)

Vlad, G., Ciceu, A., Crăciun, M., Popa, A., Biological wastewater treatment efficiency using active oxigen catalyzing technology, 9th International Research/Expert Conference“Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2005, Antalya, Turkey (2005)

Crăciun, M., Szocs, A., Vlad, G., Tehnologie de epurare biologică prin utilizarea culturilor bacteriene dirijate şi a proceselor combinate de epurare, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 4  (2005)

Crăciun, M., Szocs, A., Vâju, D., Vlad, G., Filtre biologice de mare eficienţă utilizate la tratarea şi epurarea apelor, Environment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 5, 117-126 (2005)

Berkesy, C., Berkesy, L., Vigh, M., Aspecte privind managementul apei în industria malţului şi a berii, Enviroment & Progress, ISSN 1584-6733, nr. 5 (2005)Ulinici, S., Vlad, G., Radu, C., Aplicații ale ozonului în dezinfecția și decontaminarea incintelor,  Ecoterra, ISSN: 1584-7071, nr. 6, 30-31 (2005)

Ulinici, S., Suciu, L., Crăciun, M., Efectele oxidanților fotochimici și ale ozonului asupra sănătății, Ecoterra, ISSN 1584-7071  nr. 4, 22-23 (2005)

Vâju, D., Vâju, G., The simulation of the process of water disinfection with ultraviolet (UV) Radiation,  A VIII-A Conferinţa  Naţională de  Biofizică, Iași (2005)

Vâju, D., Vlad, G., Negruşa, I., Corectarea parametrilor apelor de puţ prin metode de  tratare fizice, Simpozionul naţional organizat de Asociaţia Hidrogeologilor din România (2005)

Vâju, D., Vlad, G., Feștilă, C., Tratarea prin metode fizice ale apelor subterane utilizate pentru rețelele publice de apă potabilă, Conferința Internaţională de Energie-Mediu, Bucureşti (2005)

 

2004

Vlad, G., Crăciun, M., Ulinici, S., Suciu, L., Creşterea randamentului de epurare biologică prin utilizarea culturilor bacteriene dirijate şi a proceselor combinate de epurare, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor şi echipamentelor, Proceedings, Agigea, ISBN 973-718-044-5, 39-42 (2004)

Ulinici, S., Vlad, G., Crăciun, M., Szocs, A., Modelarea acţiunii ozonului în atmosfera incintelor. Efecte poluante şi rezultate benefice, Impactul Acquis-ului comunitar privind mediul asupra tehnologiilor şi echipamentelor, Proceedings, 19-20 august, Agigea, ISBN 973-718-044-5, 43-48 (2004)

Vraciu, S., Vlad, G., Crăciun, M., Epurarea apelor uzate de la mici comunităţi umane în instalaţii performante obţinute prin amenajarea bazinelor de vidanjare, Ecoterra, ISSN 1584-7071, nr. 3, 28-29 (2004)

Berkesy, C., Berkesy, L., Floca, L., The influence of yeast storage conditions on the process of fermentation in case of using exogen nutrients, Mycological Studies, Cluj-Napoca (2004)